Så väljer du oss som hemtjänst

Ring till Kommunens växel och begär att bli kopplad till en handläggare på äldreomsorgen.

Beroende på var i kommunen du bor och när du är född blir du tilldelad en viss handläggare.

Väl där beskriver du hjälpbehovet.

Handläggaren gör en bedömning av situationen och gör en bedömning om du har rätt till hemtjänst.

Här finns vi:

Om det tillstyrks blir du tillfrågad vilken så kallad utförare du vill anlita, menas vilken hemtjänst du vill ha. Det beslutet måste man fatta själv, handläggaren måste vara neutral och får ej ge rekommendationer.

Det är då man kan välja oss Hemma och Bo Hemtjänst eller förkortat till Hembo.

Efter det får vi och den sökande ett beslut tillsänd där det står beskrivet vilka s. k. insatser som är beviljade.

Vi kommer då omgående att ta kontakt med er för en genomgång och detaljplanering av insatserna och tillsammans bestämmer vi vilka dagar och tider och hur hemtjänsten ska genomföras.

Detta är
hemtjänst för oss

Att vi lyssnar in och skräddarsyr efter kundens behov.
Att vi har ett stort engagemang och är tillgängliga.
Att vi är nära och jobbar lokalt.
Att vi har hög kompetens och lång erfarenhet.
Att vi brinner för att hjälpa andra och leverera det lilla extra som skapar guldkant i vardagen.